Coachingsformulieren

Zoek

Privacyverklaring

LevensCoach Freek – Ontdek unieke inzichten voor elke levensvraag, gesteund door 30 jaar ervaring!

 1. Algemeen
  LevensCoach Freek staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 76301915 als levenscoach. Het waarborgen van de privacy van zowel bezoekers van de website als cliënten die gebruik maken van de diensten van LevensCoach Freek is van essentieel belang. In de onderstaande privacyverklaring wordt uiteengezet welke persoonsgegevens door LevensCoach Freek worden verzameld, en hoe deze gegevens op een zorgvuldige en wettelijk correcte wijze worden verwerkt en beschermd, conform de geldende privacywetgeving en richtlijnen die specifiek van toepassing zijn op coaching.
 2. Verzamelen en gebruik van persoonsgegevens
  LevensCoach Freek verwerkt persoonsgegevens van individuen die van zijn diensten gebruikmaken, zijn website bezoeken of op enige wijze met hem in contact treden. Hierbij kan gedacht worden aan gegevens zoals je naam, contactinformatie, gezondheidsinformatie en overige persoonsgegevens die je actief verstrekt ten behoeve van effectieve coachingssessies. Deze gegevens stelt Levenscoach Freek in staat zijn diensten optimaal aan te bieden, effectieve communicatie te waarborgen, de kwaliteit van zijn website en dienstverlening te verhogen en te voldoen aan de relevante wettelijke kaders.
 3. Delen van persoonsgegevens
  LevensCoach Freek gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens en zal deze niet aan derden verstrekken, behalve in de volgende situaties: wanneer dit essentieel is voor de correcte uitvoering van de dienstverlening (bijvoorbeeld in het kader van supervisie of intervisie met andere professionals), indien er een wettelijke verplichting tot openbaarmaking bestaat, of wanneer je daar expliciet en weloverwogen toestemming voor hebt gegeven. In elk geval wordt de vertrouwelijkheid van je gegevens gewaarborgd.
 4. Beveiliging van persoonsgegevens
  LevensCoach Freek heeft uitgebreide technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen getroffen om de integriteit en veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen. Deze maatregelen zijn specifiek ontworpen om je gegevens te beschermen tegen ongewenst verlies, ongeautoriseerde toegang of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Dit geldt zowel voor digitaal verstrekte gegevens, zoals via de website of e-mail, als voor communicatie via telefoon. Elke maatregel is nauwgezet geëvalueerd en geïmplementeerd om te verzekeren dat de bescherming van je persoonlijke informatie te allen tijde gegarandeerd is.
 5. Cookies
  LevensCoach Freek maakt actief gebruik van cookies op zijn website. Een cookie betreft een compact databestandje dat tijdens je eerste bezoek aan de website automatisch naar je computer, tablet of smartphone wordt verzonden en daar wordt opgeslagen. Deze cookies hebben als doel om de gebruikerservaring van de website te optimaliseren en bepaalde voorkeursinstellingen van de gebruiker te onthouden, zodat een eventueel vervolgbezoek aan de website soepeler en persoonlijker verloopt. Het inzetten van cookies draagt bij aan een efficiënte en gebruiksvriendelijke navigatie op de website.
 6. Wijzigingen privacyverklaring
  LevensCoach Freek behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om aanpassingen te maken in deze privacyverklaring. Eventuele wijzigingen of updates in het beleid zullen proactief op deze website kenbaar worden gemaakt. Het is raadzaam om deze verklaring periodiek te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van mogelijke veranderingen en de manier waarop coach & psycholoog Freek met persoonsgegevens omgaat.
 7. Contact
  Voor vragen, of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door Levenscoach Freek kun je contact opnemen via de website: www.spreekmetfreek.nl

Deze privacyverklaring is van kracht vanaf juni 2023.

Boost je leven met coaching!

Ontdek je levenspassie en vind nieuwe paden met mijn begeleiding als coach en psycholoog. Ik ben Freek, en met jarenlange ervaring sta ik klaar om antwoorden te geven op ál jouw levensvragen. Laten we jouw ware ik en wensen ontdekken. Maak een afspraak en neem samen met mij een andere afslag naar nieuwe mogelijkheden.

Chat openen
1
Afspraak maken?
Coach & psycholoog Freek
Hallo, ik ben Freek, jouw ervaren coach en psycholoog. Zit jij met levensvragen? Jouw vraag is het begin van de weg naar meer geluk en ontspanning. Afspraak kan al binnen één week in Drachten of online. Zie ik je snel?!